Japon İşletmelerinde Yönetim Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliği 25 Aralık 2013 – Gönderim: Etkinlikler

Özellikle otomotiv, elektrik, elektronik alanlarında Japon şirketlerindeki inanılmaz büyüme bütün dünyanın ilgisini çekmektedir. Japon yönetim sistemini başarıya götüren şey ne tek başına insan ne de tek başına sistemdir. Japon yönetiminin sırrı organizasyon kültürüdür ve her geçen gün bir öncekinden daha iyi olma çabasıyla mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemektedir. Küreselleşmeyle beraber Japon yönetim sisteminin önemi günümüzde de artarak devam etmektedir. Bu durum işletmelerin hem ulusal rakipleriyle hem de uluslararası rakipleriyle sürekli rekabet içinde olmalarına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla çağımızda küresel rekabet stratejilerini en etkin bir şekilde kullanabilmenin yanı sıra aynı zamanda sürekli bir yenilik ve gelişim içinde olmak zorlaşmıştır.

Çağımızın bu hızlı temposunda elbet karşılaştığımız sorunlar da olacaktır fakat bu sorunlara doğru çözümlemelerin getirilmesi gerekmektedir. Günümüzde, bireysel seviyeden evrensel toplum seviyesine kadar her düzeyde milyonlarca probleme çözüm arıyoruz. Bu da gösteriyor ki, hayatın her alanında karşımıza her zaman farklı formlarda çıkan ve çıkmaya devam edecek olan bir gerçekle karşı karşıyayız: “Problem”… Problem, işimizin ve hayatımızın bir parçası olduğu gibi ona çözüm ve teknikler getirmek de bir zorunluluktur. Bu çözüm teknikleri, iş yaşamında ve günlük yaşantıdaki problemler karşısında, nasıl etkili ve hızlı çözümler üretebileceğimizi göstermektedir.

« Kadının Adı Var: Girişimci
Finansal Okuryazarlık Eğitimi »