Günümüzde hemen hemen her bireyin belirli sebeplerle finansal sistemde yer alma ihtiyacı ve zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden finansal kararların, bireylerin yaşamları üzerindeki etkileri son derece önemlidir. Bireylerin bu finansal karar sürecinde cevaplaması gereken bir takım soruları bulunmaktadır. Bunlar arasında;

Bireylerin karşılaştıkları bu finansal sorunların ve soruların çözüm yolunun, bireylerin mevcut durumlarındaki farklılıklar düşünüldüğünde standart bir yolu olmayacağı aşikardır. Ancak temel düzeyde her bireyin gündelik hayatında karşılaştığı veya karşılaşabileceği bir takım finansal sorunlar için, sorunun alanına göre birtakım bilgilere ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada karşımıza Finansal Okuryazarlık kavramı ortaya çıkmaktadır.

Finansal okuryazarlık kavramının Dünya’da ve Türkiye’de öneminin giderek arttığı görülmektedir. ABD bu konuda en fazla akademik çalışmaların ve faaliyetlerin yapıldığı ülkedir. Dünya genelinde bu konunun öneminin anlaşılmasına paralel birçok kurumun bu konuda yoğun bir şekilde finansal okuryazarlık faaliyetleri gerçekleştirdikleri görülmektedir.

Türkiye’de ise gün geçtikçe finansal okuryazarlık konusunun önemine inananların sayısı artmaktadır. SPK ve World Bank işbirliği ile yapılan Ulusal Finansal Yeterlilik Araştırmasında ve diğer birçok çalışmada Türkiye’de Finansal Okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bireylerin finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla birçok kurum, Finansal Eğitim Programları ile bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.